CSR » เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืน เดินหน้าโครงการ ทั่วอาเซียน ครอบคลุมประเทศไทย เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ผสานความร่วมมือกับมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ โดยบริจาคผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพสัตว์จำนวน 4,000 กล่อง เสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับสุนัขและแมวจรจัดราว 1,500 ตัว ให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืน เดินหน้าโครงการ ทั่วอาเซียน ครอบคลุมประเทศไทย เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ผสานความร่วมมือกับมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ โดยบริจาคผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพสัตว์จำนวน 4,000 กล่อง เสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับสุนัขและแมวจรจัดราว 1,500 ตัว ให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

25 November 2022
50   0

เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ตอกย้ำพันธกิจ การสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผู้คน สัตว์ ประชาคม และโลกใบนี้ ผ่านโครงการริเริ่มด้านความยั่งยืนที่จัดทำทั่วภูมิภาคอาเซียน รวมถึงประเทศไทย เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ (กลุ่ม ASKAN)

ภายใต้กรอบแนวคิด “การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อคนรุ่นนี้และรุ่นต่อ ๆ ไป” (Sustainable Development – For Generations) เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ได้จัดสรรงบประมาณ 250 ล้านยูโร หรือประมาณ 9,295 ล้านบาทสำหรับทั่วโลก เพื่อรับมือกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในคนและสัตว์ โดยได้ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนจำนวน 50 ล้านคนในชุมชนเสี่ยง ซึ่งรวมถึงประเทศในกลุ่ม ASKAN พร้อมลงทุนจำนวน 35,000 ล้านยูโร หรือราว 1.3 ล้านล้านบาท ในการคิดค้นนวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อรับมือ กับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่าง ๆ

นายโรดริโก้ เลา ผู้จัดการทั่วไปและหัวหน้าธุรกิจเภสัชภัณฑ์สำหรับมนุษย์ (General Manager / Head of Human Pharma) เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ประจำประเทศไทย กล่าวย้ำถึงความมุ่งมั่นของเบอริงเกอร์ฯ ในการดำเนินงานตามเสาหลักของการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสนับสนุนประชาคมต่าง ๆ ในประเทศไทยว่า “เส้นทางของเราคือ การขับเคลื่อนนวัตกรรม เพื่อสร้างคุณค่าในด้านที่มีความต้องการทางการแพทย์สูงแต่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง และมีส่วนร่วมกับสังคมไทย ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น เมื่อความแตกต่างในแต่ละภูมิภาคมีความเหลื่อมล้ำมากขึ้น และเกิดขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะในกลุ่มชุมชนเสี่ยง เราก็ยิ่งมุ่งมั่นที่จะใช้ความเชี่ยวชาญหลักให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมร่วมมือกับพันธมิตรที่มีแนวคิดสอดคล้องกัน ร่วมกันพัฒนา การเข้าถึงบริการสุขภาพ ปกป้องสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนชีวิตของประชาคมต่าง ๆ ในประเทศไทยให้ดีขึ้น”

ยกระดับการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนและสัตว์ ให้มากขึ้น
ในด้านการเข้าถึงบริการสุขภาพ เบอร์ริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ได้ร่วมมือกับองค์การอัมพาตโลก (World Stroke Organization: WSO) และสมาคมป้องกันโรคอัมพฤกษ์และอัมพาตในประเทศต่าง ๆ บริษัทเอกชน และสถาบันทางการแพทย์หลายแห่ง ในการสร้างเครือข่ายโรงพยาบาลที่มีความพร้อมด้านโรคหลอดเลือดสมองและศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งปัจจุบันมีโรงพยาบาลที่ลงทะเบียนเข้าร่วมแล้วกว่า 1,000 แห่ง พร้อมดูแลผู้ป่วยกว่า 300,000 ราย และจะเสริมสร้างศักยภาพการดูแลผู้ป่วย ในภูมิภาคให้ดีขึ้นด้วย

สำหรับในประเทศไทย เบอร์ริงเกอร์ฯ ยังได้ทำงานร่วมกับมูลนิธิบ้านสงเคราะห์ สัตว์พิการ จังหวัดนครปฐม ในการดูแลสุนัขและแมวจรจัดจำนวน 1,500 ตัว  โดยได้บริจาคผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพสัตว์จำนวน 4,000 กล่อง เพื่อช่วยลดความเสี่ยง จากโรคพยาธิเม็ดเลือดและโรคพยาธิหนอนหัวใจ

สร้างความแตกต่าง พัฒนาชีวิตในชุมชน
เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ มีเป้าหมายในการร่วมสร้างชุมชนให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้ความสำคัญกับทุกคนอย่างทั่วถึงและมีความยั่งยืน ซึ่งเพื่อสนับสนุนให้พนักงานและองค์กรพันธมิตรให้สามารถพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่ จึงได้ร่วมมือกับมูลนิธิ อโชก้า (Ashoka) เครือข่ายระหว่างประเทศที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเพื่อสังคม ร่วมกันพัฒนาโครงการ ภายใต้ชื่อ ‘Making More Health (MMH)’ เพื่อพัฒนาชุมชนให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างทั่วถึง และเสริมสร้าง “วัฒนธรรมผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง”
ในหมู่พนักงานด้วย

ปัจจุบันมีผู้ร่วมโครงการ MMH จำนวน 10 กลุ่มในภูมิภาค ASKAN ซึ่งมุ่งมั่นที่จะ นำร่องและขยายโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพในพื้นที่ภายในชุมชนเสี่ยง ทั้งนี้ การส่งเสริมให้พนักงาน องค์กรพันธมิตร และผู้ประกอบการเพื่อมุ่งสู่สังคมแนวใหม่ ช่วยให้บริษัทสามารถสื่อสารประเด็นสุขภาพที่มีความท้าทายและซับซ้อนต่อชุมชน ในท้องถิ่น และสร้างระบบนิเวศที่จะส่งผลกระทบอย่างยั่งยืนได้

เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ประเทศไทย ยังได้สนับสนุนเด็ก ๆ ในโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก ที่จังหวัดกาญจนบุรี ผ่านกิจกรรมอาสาสมัคร รวมทั้งบริจาคเงินและสิ่งของมูลค่ารวมราว 200,000 บาท ซึ่งพนักงานต่างหวังว่าการร่วมกิจกรรมสันทนาการและ การแสดงที่โรงเรียน จะช่วยพัฒนาสุขภาพร่างกายและจิตใจให้กับเด็ก ๆ ได้อย่างดี

ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกเรา
เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนมากขึ้นกว่าเดิม โดยลดขยะที่เหลือใช้จากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และลดลงให้ได้อย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงการงดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งด้วย

ทั้งนี้ เบอริงเกอร์ฯ ได้เปิดตัวโครงการ Green IT @ ASKAN เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อนำโซลูชันการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างรับผิดชอบเข้ามาใช้ในการดำเนินงาน อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของบริษัทที่หมดอายุการใช้งานแล้วหรือมีมูลค่า ทางบัญชีเป็นศูนย์ จะถูกนำไปบริจาคเป็นสาธารณกุศล ส่วนอุปกรณ์ที่ไม่สามารถ ใช้การได้แล้ว จะมีการจัดการอย่างรับผิดชอบ โดยหน่วยงานรับกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการรับรอง ซึ่งโครงการนี้ได้ส่งต่อประโยชน์แก่องค์กรการกุศลกว่า 10 แห่งในภูมิภาค

ด้านการเสริมการรับรู้ของสังคมไทยเกี่ยวกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพให้มากขึ้น เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ประเทศไทย ได้ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ผ่านความร่วมมือกับศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปูในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งในปีนี้ พนักงานของบริษัทได้ร่วมปลูกต้นไม้ 120 ต้นในพื้นที่ ป่าชายเลนและกำจัดขยะพลาสติกที่พบในพื้นที่

สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง
นายโรดริโก้ เลา กล่าวเสริมถึงโครงการความยั่งยืนต่าง ๆ ที่เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ได้จัดทำมาอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยว่า “เรามุ่งมั่นในการช่วยแก้ปัญหาที่ท้าทายด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย โดยได้ริเริ่มโครงการที่พิจารณาถึงองค์รวม ที่ออกแบบมาให้สอดรับกับความต้องการของชุมชนในพื้นที่ พร้อมกันนี้ ยังได้รับ การสนับสนุนจากองค์กรพันธมิตรระดับโลกและระดับภูมิภาค ที่ช่วยให้เราสามารถทำงานร่วมกันในการพัฒนาสุขภาพ ให้ทุกองค์ประกอบบนโลกที่รวมถึงผู้คนและสัตว์ต่าง ๆ อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข”