Contact

บรรณาธิการ : ธัญชนก ผ่านการ
Tel : 0964151543
Email : propbusinessnews@gmail.com

ผู้ช่วยบรรณาธิการ : ณัฐกร ลีนุกูล
Tel : 0846445303
Email : propbusinessnews@gmail.com

Writer : พีรยุทธ อินตาวงศ์
Tel : 0893059189
Email : peerayuth@propbusinessnews.com

24/237 หมู่บ้าน พลีโน่ รามอินทรา
ซ.กาญจนาภิเษก 6/1
ถ.เลียบวงแหวน แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กทม. 10220