PR News » Online INVESTORY Mobile Exhibition on Schools กิจกรรมสร้างเสริมความรู้การเงินการลงทุน ทักษะที่เด็กไทยต้องมี

Online INVESTORY Mobile Exhibition on Schools กิจกรรมสร้างเสริมความรู้การเงินการลงทุน ทักษะที่เด็กไทยต้องมี

29 August 2023
41   0

พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน (INVESTORY) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการ Online INVESTORY Mobile Exhibition on Schools ปี 2566 ภายใต้แนวคิด “INVESTORY Investment Adventure” ตามล่าขุมทรัพย์ลงทุน โดยมี พรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดโครงการ พร้อมนำเยาวชนร่วมภารกิจตามหาขุมทรัพย์ความรู้การลงทุน สนุกกับการเรียนรู้พื้นฐานการเงินและเข้าใจในการลงทุน รู้จักผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการลงทุน ซึ่งเป็นทักษะสำคัญของชีวิต ทั้งนี้ปี 2566 มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า 28,000 คน จากสถานศึกษากว่า 300 แห่งทั่วประเทศ ผู้สนใจดูข้อมูล INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน ได้ที่เว็บไซต์ investory.setgroup.or.th สอบถามโทร 0 2009 9999