PR News » ‘สร้างภูมิคุ้มกันสื่อร้าย ให้ท้ายสื่อดี’ …กองทุนสื่อฯ ชวนเยาวชนขับเคลื่อนสื่อสร้างสรรค์ ผลิตคลิปสั้นส่งประกวดในโครงการ “ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ” ชิงเงินรางวัลหลักแสน

‘สร้างภูมิคุ้มกันสื่อร้าย ให้ท้ายสื่อดี’ …กองทุนสื่อฯ ชวนเยาวชนขับเคลื่อนสื่อสร้างสรรค์ ผลิตคลิปสั้นส่งประกวดในโครงการ “ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ” ชิงเงินรางวัลหลักแสน

13 January 2023
53   0

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (THAI MEDIA FOUND) ได้จัดงานแถลงข่าว การประกวดสื่อสร้างสรรค์สำหรับกลุ่มมัธยมศึกษา ภายใต้หัวข้อ “ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ” (Digi Camp) โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  และนายณภัทร ตั้งสง่า (บิ๊ก) ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตหนังสั้น ให้เกียรติร่วมแถลงข่าวและการเสวนาในหัวข้อ ‘เทคนิคการผลิตสื่อสร้างสรรค์’

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กล่าวถึง สื่อออนไลน์ในยุคปัจจุบันเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว พร้อมกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อที่เปลี่ยนตามไปด้วย กลุ่มเด็กและเยาวชนถือเป็นกลุ่มหลักที่มีการใช้สื่อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การแพร่กระจายของข้อมูลข่าวสารเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยไม่มีทิศทางของเนื้อหาที่แน่ชัด ดังนั้น จึงควรมีการฝึกฝน เพื่อเสริมสร้างทักษะให้เด็กและเยาวชนมีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ เพื่อรับมือกับข้อมูลข่าวสารที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม พร้อมกับการส่งเสริมการใช้สื่อเป็นช่องทางในการศึกษาเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน เพราะสื่อออนไลน์ ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือในการสื่อสาร หากแต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของเด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบัน

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จึงได้จัดโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ สำหรับกลุ่มมัธยมศึกษา “Digi Camp ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ” ขึ้น โดยเน้นการเสริมสร้างทักษะที่สำคัญและจำเป็น ๒ ทักษะ ได้แก่ ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ (Media Informationand Digital Literacy – MIDL) ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างสรรค์สังคม เพื่อให้พลเมืองมีทักษะในการตั้งคำถาม วิพากษ์วิจารณ์ สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งทักษะดังกล่าว ถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรและทักษะศตวรรษที่ ๒๑ ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ และทักษะความเข้าใจและความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยี (Digital Literacy) ซึ่งจัดเป็นทักษะพื้นฐานด้านดิจิทัลที่จำเป็นต่อการนำไปพัฒนาต่อยอด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถงานดิจิทัลในด้านอื่น ๆ ซึ่งทั้ง ๒ ทักษะจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน รับมือกับข้อมูลข่าวสารที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม และสามารถวิเคราะห์ ประเมินสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 “ในยุคนี้เยาวชนสามารถเป็นผู้ผลิตสื่อและเป็นผู้เสพสื่อได้ในคนคนเดียวกัน เราจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างความรู้เท่าทันให้พวกเขา ที่กำลังจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ ไปเป็นอนาคตของชาติ  ซึ่งในโครงการนี้เราเปิดกว้างเป็นอย่างมาก น้องๆ ที่สนใจทุกคนสามารถสมัครผ่าน QR code มาเข้าแคมป์อบรมกับเราได้ และหวังว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯมากขึ้นเรื่อยๆ” นายอิทธิพลกล่าว

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้แนะนำเรื่องการทำสื่อสร้างสรรค์ ในช่วงเสวนาว่า สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการทำสื่อสร้างสรรค์ คือ เรื่องฉาก ความรุนแรง คำพูด ต้องระวังไม่ให้มีคำหยาบ หรือส่อไปทางความรุนแรง ซึ่งตัวแปรง่ายๆ อีกอย่างหนึ่งคือ เป็นคลิปที่เห็นแล้วทำให้ยิ้มได้ เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทัชใจคนได้ ซึ่งการประกวดในครั้งนี้ เราเปิดกว้างทางออนไลน์ ซึ่งหมายความว่าไม่มีข้อจำกัดด้านจำนวน คาดว่าน่าจะมีคนส่งเข้าประกวดค่อนข้างมาก และก็เป็นหน้าที่ของกรรมการที่จะคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุด ซึ่งเงินรางวัลในการชนะการประกวดครั้งนี้ สำหรับคลิปที่ชนะเลิศ คือ 100,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลละ 50,000 บาท 2 รางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลละ 30,000 บาท 3 รางวัล และยังมีรางวัลชมเชยอีก 10 รางวัล รวมไปถึงรางวัล popular vote อีก 1 รางวัล ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่เขาจะได้พัฒนาตัวเองสู่การเป็น young  creator อีกด้วย

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจ สามารถส่งผลงานผลิตคลิปสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ” (Digi Camp) ความยาว 3-5 นาที ชิเงินรางวัลรวม มูลค่ารวม 420,000 บาท โครงการเริ่มเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566 และมีคณะกรรมการคัดเลือก 30 สุดยอดผลงานเพื่อลุ้นรางวัลชนะเลิศในเดือนเมษายน 2566 นี้

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook: Digi Camp
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 093-525-7090, 063-994-4434